Theater Jonathan in Gent.

Samen met mijn collega's van het provinciebestuur had ik deze groep opgericht. De inspanningen en het enthousiasme dat ik daar mocht ervaren, heb ik zelden meegemaakt. Wij offerden onze middagpauze en uren op om prachtige producties neer te zetten (vb.: Gentse Feesten)

Ondertussen is deze theatergroep jammer genoeg ter ziele gegaan.

 

Korte historiek:

De groep werd in het leven geroepen op 8 mei 1980. Dat was ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering van de vriendenkring 'Proost', samengesteld uit bedienden van het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Tijdens die ledenvergadering werden twee eenakters opgevoerd : "De lente van Jonathan" van Clem Schouwenaars en "Toenemende bewolking" van René Pauwels.

Vermits deze opvoeringen zo een enorme respons kregen van het publiek en het enthousiasme van de spelers niet meer te stuiten was, werd de opmars verder gezet:

30 januari 1981

De brievenbus

 
  De overkant  
  De broche  
     
19-24 maart 1982 De skore is blank  
  Adieu dr. Picot  
  Het aquarium  
     
18-23 februari 1983 De grote versierder  
     
26-28 april 1984 De muizenval  
     
7-8 juni 1985 Cactusbloem  
     
13-14 juni 1987 De dwaasheid heeft haar eigen recht  
     
6-7-8 mei 1988 Het moeizame liefdesleven van Atille Galop  
     
28-29 april 1989 Fools  

Naast deze opvoeringen waren er ook tal van nevenactiviteiten zoals de deelname aan de stoet tijdens de Gentse Feesten, het wagenspel "De vrek in de put" dat werd opgevoerd in het Provinciaal Domein te Wachtebeke op 15 en 16 september 1984 en te Oostende tijdens de Sint-Paulusfeesten.

Er volgend dansavonden, etentjes, fuiven en allerlei prettige en ja, zoals in alle organisaties minder prettige dingen.

Er zijn hoogtepunten geweest en diepe dalen, maar dat is nu eenmaal de uitdaging waar elke groep voor staat.

Hierna volgen enkele krantenknipsels en foto's ten tijde van Theater Jonathan.

Het eerste opgevoerde stuk: "De lente van Jonathan". (Foto doorgestuurd door Karin Van Der Meersch.)

   

 

De cactusbloem:

     
 

 

Dwaasheid heeft haar eigen recht:

 

 

De nieuwe directeur:

 
   

 

De vrek in de put. Doorgestuurd door Karin Van Der Meersch. (Op zoek naar Fons? Kijk naar de gekste op het podium...)

 

 

 

Tiende verjaardag:

   

 

Home

Publiciteit

Built by Saitco.